Automatically translated with Google Translate
 • ARRANGØR: Kulturrådet og Kulturdepartementet

  Visuell kunst i Norge: hva sier forskningen?

  Kulturrådet og Kulturdepartementet inviterer til seminar

  Samtidskunsten har gjennomgått store endringer de siste 20 årene. Den visuelle kunstscenen består i dag av et stort mangfold av kunstuttrykk, institusjoner og formidlingsarenaer spredt over hele landet, og norske kunstnere får stor oppmerksomhet i utlandet. Hva ligger bak utviklingen? Hvilke kunstpolitiske virkemidler fungerer? På dette seminaret legger vi frem den ferskeste forskningen på området, og diskuterer funnene.

  Forskningsrapportene beskriver og analyserer både kunstfaglige og kunstpolitiske tendenser og problemstillinger, fra perioden etter at stortingsmeldingen Visuell kunst kom ut i 2012 og frem til i dag. Målet er å løfte frem nyere forskningsresultater som et kunnskapsgrunnlag for politikkutviklingen på det visuelle kunstområdet.

  Program

  Moderatorene er Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, og Olav Hamran, forskningsleder i Kulturrådet.

  - kl. 10.00 Innledning ved kulturminister Trine Skei Grande

  - Perspektiver på kunnskapsutvikling om visuell kunst ved Marianne B. Marjanovic, Kulturrådet

  - Merete Jonvik, Hanne Hammer Stien og Eivind Røssaak fra NORCE presenterer resultater fra prosjektet Kunst som deling

  - Lars Chr. Monkerud og Arne Holm fra Norsk institutt for by- og regionsforskning på OsloMet presenterer rapportene Statistikk om visuell kunst og Visuell kunst i norsk forvaltning

  12.30 Lunsj

  - Jorunn Veiteberg presenterer rapporten Å samle kunst. Samlingsutvikling ved norske kunstmuseum på 2000-talet

  - Paneldiskusjon: Kunnskapsgrunnlaget for kunstpolitikken i Norge.

  Ordstyrer er Jonas Ekeberg, redaktør i Kunstkritikk. Det legges opp til spørsmål underveis i programmet.

   

  NB: Seminaret er fulltegnet. Send en epost til Anita.Eik@kulturradet.no hvis du vil stå på venteliste.

  Print

  Forestillinger

  Priser

  Seminaret er fulltegnet

  Priser er inkludert serviceavgift.

  Legg til kalender