Automatically translated with Google Translate
 • ARRANGØR: Bærum Kulturhus

  Utstilling: Helgerudgården atelierfelleskap

  Billedkunst møter arkitektur.

  Helgerudgården atelierfellesskaps utstilling ”Billedkunst møter arkitektur”er Bærum Kulturhus´ niende utstilling i serien av samtidskunstnere som man forventer vil prege den norske kunstscenen i årene fremover. Utstillingsserien er støttet av Norsk Kulturråd.

  Helgerudgården atelierfellesskap består av ni billedkunstnere, to arkitekter og en kunsthistoriker/kurator. Fellesskapet ble dannet høsten 2015, og besto det første året av billedkunstnerne Anders Sletvold Moe, Andrea Bakketun, Christian Tony Norum, Espen Dietrichson, Lars Morell og Lise Wulff og kunsthistoriker og kurator Hilde Mørch – i den delen av Helgerudgården som tilhører Andenæs Eiendom. Høsten 2016 ble fellesskapet utvidet med Bærum kommunes del av Helgerudgården - med billedkunstnerne Andreas Öhman, Marie Buskov, Solveig Lønseth og de to arkitektene, Mari Kanter og Bjarne Asp, som også jobber mot kunstfeltet. Det er 18 år mellom den yngste og den eldste billedkunstneren i fellesskapet. De to yngste, som er rundt 30, er nyutdannede, og de andre er i 30-årene og litt over i 40-årene. Felles for alle er at de allerede har gjort seg godt bemerket i det norske kunstterrenget, at de har høy aktivitet på utstillingsfronten, er internasjonalt orienterte og får mange oppdrag.

  Utstillingen vil fokusere på og på en leken måte problematisere forholdet mellom arkitektur og billedkunst. Bærum Kulturhus sto ferdig i 2003 og er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta.  Foajéscenen, hvor utstillingene vises, er et åpent rom med mange og urolige linjer, hvorav kun de to hvite veggene med perforeringer benyttes til visning av veggbasert billedkunst.

  Kunstnernes arbeider er preget av stor variasjon, og er utført i ulike materialer og teknikker. Mange har imidlertid det til felles at de er opptatt av rom og arkitektur, og de fleste av verkene forholder seg på en eller annen måte til arkitektoniske linjer, former og flater.

  Utstillingen er kuratert av mag.art. Hilde Mørch og vises fram til 6. mai 2017.

  Utstillere: Anders Sletvold Moe, Andrea Bakketun, Andreas Öhman, Bjarne Asp, Espen Dietrichson, Christian Tony Norum, Lars Morell, Lise Wulff, Mari Kanter, Marie Buskov, Solveig Lønseth.

  Utstillingsåpning torsdag 9. mars kl. 18 ved kultursjef i Bærum kommune Berit Inger Øen. Velkommen!

  Disse kunstnerne deltar:

  1. Anders Sletvold Moe (f. 1978, Steinkjer) forsker på maleriske problemstillinger som strekker seg utover maleriet per se, men også på de romlige miljøer der kunst er utstilt. Han arbeider med maleri, skulptur, grafikk, installasjoner og utsmykkinger.

  2. Andrea Bakketun (f. 1883, Trondheim) undersøker i sin kunst våre omgivelsers fysiske forandringer, kinematikk og dynamikk – samtidig som den kommer fra en sterk fascinasjon for menneskets uransakelige indre verden. Hennes produksjon spenner fra performance, tekstarbeid og kinetisk skulptur til video og stedstilpassede installasjoner.

  5. Christian Tony Norum (f. 1980 Oslo) arbeider hovedsakelig med oljemaleri, men også performance, grafikk, tegning, skulpturer, dikt og video og har bakgrunn i grafitti- og skatemiljøet. Hans billedunivers er sammensatt, poetisk, kraftfullt og ekspressivt.

  6. Espen Dietrichson (f. 1976, Stavanger/Arendal) arbeider med skulptur, tegning, akvarell, silketrykk og utsmykkinger. Han utforsker forholdet mellom flate og rom, valør og komposisjon. Repetisjoner over et tema er kjennetegnende for hans kunstnerskap, som ofte undersøker formale problemstillinger i større serier.

  7. Lars Morell (f. 1980, Kristiansand) lager malerier, skulpturer, trykk og installasjoner som har sin bakgrunn i ”fin de siecle”-illusjonisme og oppfinnelser. I hans skyggemalerier møter vi fortidens skygger, hvor inspirasjonen er hentet fra film- og teaterillusjoner

  8. Lise Wulff (f. 1970 Kolsås/Nesøya) arbeider med en rekke teknikker, media og uttrykk, i hovedsak skulptur, installasjon, land art, men også fotografi og maleri. Hennes verk er sterkt inspirert av naturens utsatthet og sårbarhet, av økologi, gjenvinning og forurensning.

  9. Mari Kanter (f. 1976 Oslo) er arkitekt med en dyp forankring i billedkunstfeltet. Hun var ferdig utdannet arkitekt ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2009, og har i tillegg kunstutdannelse fra Einar Granum Kunstfagskole i Oslo (2001) og Thorstedlund kunstfagskole i Danmark (2000), samt kunsthistorie grunnfag ved Universitetet i Oslo. 

  10. Marie Buskov (f. 1980 Lillehammer) arbeider både med skulptur og bilder, hovedsakelig med collage/akvarell, og utforsker romlige omgivelser og arkitektur som hun så gir ny, skulpturell form. I sitt kunstnerskap jobber hun med forholdet mellom arkitekturens tredimensjonale former og fotografiets todimensjonale bilder.

  11. Solveig Lønseth (f. 1986) er opptatt av arkitektur, sted og tid, hvilket ofte danner grunnlaget for utformingen av hennes kunst. Hun arbeider blant annet med cyanotypi, som er en gammel fotografisk eksponeringesteknikk, samt med skulptur, objekter og installasjoner.

  Les mer om alle utstillere her

  Print

  Forestillinger

  Priser

  Gratis adgang

  Priser er inkludert serviceavgift.

  Legg til kalender