Automatically translated with Google Translate
 • ARRANGØR: Bærum Arbeiderparti, Høyre, Venstre og Fremskrittsparti

  Ringeriksbanen og stasjon ved miljøby på Sollihøgda

  Åpent folkemøte

  Bærum Arbeiderpart, Høyre, Venstre og Fremskrittsparti inviterer til åpent folkemøte om Ringeriksbanen og stasjon ved miljøby på Sollihøgda.

  Sollihøgda – Avtjerna området er unikt fordi det nesten ikke er bebygd. Å starte fra scratch gir store muligheter til å skape en grønn og smart by. Togstasjon, sirkulærøkonomi og markaportal er noen av virkemidlene for å lage miljøby. Byen kan produsere mer energi enn den bruker og bli Europas første “plussby”.

  Det er helt avgjørende for et miljøby-prosjektet nær Sollihøgda at det bygges en togstasjon i området som en del av Ringeriksbanen. Bane Nor, planlegger Ringeriksbanen, har vært negative til å bygge stasjonen ut fra for snevre jernbanefaglige hensyn.

  Slik kan vi ikke ha det!

  Bærum Arbeiderparti, Høyre, Venstre og Fremskrittsparti har derfor tatt tverrpolitisk initiativ for å få på plass en stasjon og legge til rette for tidenes miljøby ved Sollihøgda.

  Kom og lytt til ledende samfunnsbyggere og politikere – og si din mening om saken!

   

  Program:

  07:30 Dørene til Kulturhuset åpner 

  07:35 Lett frokost. Kaffe, te, isvann

  08:10 Velkommen.  Kjell Maartmann-Moe, Bærum Arbeiderparti.

  08:15 Ringeriksbanen og stasjon ved miljøby på Sollihøgda

  Idar Kreutzer
  Adm dir. Finans Norge

  08:45 Stasjonsløsning muliggjør Europas første plussby

  Janne Walker Ørka
  Leder forretningsområde Bærekraftig byutvikling, COWI AS

  09:05 Pause

  09:15 Politikerne har ordet

  Stortinget

  Sverre Myrli, Arbeiderpartiet
  Nils Aage Jegstad, Høyre
  Hans Andreas Limi, Fremskrittspartiet

  Bærum kommunestyre

  Ole Andreas Lilloe-Olsen, Venstre
  Torbjørn Espelien, Fremskrittspartiet
  Ole Kristian Udnes, Høyre
  Kjell Maartmann-Moe, Arbeiderpartiet

  09:50 Ordskifte mellom innledere og sal

  10:30 Avslutning. Ole Kristian Udnes, varaordfører Bærum kommune

  ---

  Møteleder: Tor Christian Bakken – tidligere samfunnsredaktør i Budstikka

  ---

  Med forbehold om endringer.

  Fri entré. Ingen påmelding.

   

  Velkommen

  Print

  Forestillinger

  Priser

  Gratis. Ingen påmelding.

  Priser er inkludert serviceavgift.

  Legg til kalender