Automatically translated with Google Translate

Om Regionalt kompetansesenter for dans

Bærum Kulturhus - Regionalt kompetansesenter for dans (BK -RKD), er en av landets mest aktive scener for norsk og internasjonal dans og har et særlig fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid, produksjon og formidling.

 

Formidling

Norske og utenlandske gjestespill
Bærum Kulturhus formidler norske og utenlandske gjestespill av høy kunstnerisk kvalitet. Gjestespillene er fundamentet i arbeidet med å bygge interesse for dans. Årlig presenteres 18–20 forestillinger i Store Sal og Underhuset. Bærum Kulturhus presenterer dans innen en rekke uttrykk og sjangre som kommuniserer, utfordrer og berører.

Scenekunst for barn og Den kulturelle skolesekken i Bærum
Bærum Kulturhus formidler profesjonell scenekunst for barn og unge. BK–RKD tilbyr et variert program med forestillinger for forskjellige alderssegment og målgrupper. Etableringen av Barn i Barum Kulturhus har blitt en stor og gledelig suksess. Fra høsten 2016 ble Bærum Kulturhus ansvarlig for programmering av scenekunst i grunnskolen for Den kulturelle skolesekken i Bærum kommune.

Dansenett Norge - turnéproduksjoner
Høsten 2017 ble det klart at regjeringen bevilger midler til etableringen av Dansenett Norge – et samarbeid mellom fem likeverdige partnere; Dansens Hus, Dansearena nord, DansiT, RAS, Sandnes Kulturhus og Bærum Kulturhus – Regionalt kompetansesenter for dans. Bærum Kulturhus har siden 2010 arbeidet med turnearbeid for dans og scenekunst. BK–RKD medvirker også i NB Danceloop, et nytt nordisk-baltisk turnenettverk for samtidsdans.

Totalt 2010 – 2017
44 turneer med norske og utenlandske kompanier.
6 egenproduksjoner pa turne nasjonalt og internasjonalt. Totalt 406 forestillinger.

Samarbeid med 15 kulturhus/andre scener som dekker 13 fylker. Samarbeid med Den kulturelle skolesekken i 12 fylker.

 

Produksjon og prosjektledelse

Co-produksjoner
Som Regionalt kompetansesenter for dans bidrar Bærum Kulturhus til dansekunstens utvikling i Norge. Gjennom vårt samarbeid med koreografer, kompanier og dansere tilbys kunstnere tid og rom til å fordype seg i sine kreative prosesser. I Bærum Kulturhus far dansekunstnerne profesjonelle arbeidsforhold – en sjeldenhet for mange kunstnere i dag. Alle vare co-produksjoner inngar også i vårt danseprogram. Koreografer og kompanier får på denne måten jobbe på en arena som tilbyr gode produksjonstekniske rammer, visning av forestillingen og ulike tilstøtende arrangement som for eksempel workshops, seminar, åpne prøver, for- eller ettersnakk i tilknytning til samarbeidet. Fra høsten 2016 gir BK–RKD ogsa muligheter for residensopphold. 

Talentutviklingsprosjekt – DanseFOT & Ut i Scenekunsten
Høsten 2016 fikk BK–RKD i oppdrag fra Akershus fylkeskommune å være kunstnerisk ansvarlig og produsent for en årlig danseproduksjon og brobygger mellom profesjonelle utøvende dansekunstnere og unge dansetalenter i fylkets talentsatsing DanseFOT.

BK–RKD er også prosjekt- og produksjonsansvarlig for talentutviklingsprosjektet «Ut i Scenekunsten» som ble gjennomført i 2011/12 & 2013/14. Formålet er å produsere en forestilling på høyt kunstnerisk nivå for og med unge profesjonelle dansekunstnere. Prosjektet gir kompetanse og erfaring og bygger slik bro til deres videre karrierer ut i det frie dansefeltet. Vi arbeider med å videreføre denne satsingen.

Internasjonale prosjekter
BK–RKD er en internasjonal aktør gjennom omfattende Norden-, EØS- og EU-prosjekter. Deltakelse i nordiske og europeiske samarbeidsprosjekter gir erfaring, kompetanse og økt profesjonalisering i møte med nye fagmiljøer og andre samarbeidsmodeller fra andre land.

 

Kompetansehevende tiltak/publikumsutvikling

Workshops, seminarer, åpne prøver, med mer
Regionalt kompetansesenteret for dans arbeider for å øke forståelse, kunnskap og kjennskapen til dans. Vi arrangerer publikumsrettet aktiviteter, som før- og ettersnakk, workshops, seminarer og åpne prøver. Samt samarbeid med barnehager, Den kulturelle skolesekken, høgskoler og andre studier og skoler for dans, og det profesjonelle dansekunstfeltet.

Rådgivning og produsentarbeid
Vi bistår dansekunstnere innen det frie dansefeltet med rådgivning, produksjonsveiledning og som nettverksformidlere. BK–RKD arbeider for å skape bærekraftige samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene og internasjonale aktører.

Nettverksarbeid
Kompetansesenteret har over tid vært delaktig i å utvikle ulike nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et nøkkelord i vår strategi er samarbeid.

Gjennom arbeidet kan BK–RKD vise til effektiv og dynamisk måte å styrke det frie dansefeltet. Bærum Kulturhus – Regionalt kompetansesenter fremmer kunstproduksjon og gir gode opplevelser for publikum.

About, facts & figures in English

- About Baerum Kulturhus, regional centre for dance. About Baerum Kulturhus

- Facts & Figures, Baerum Kulturhus, regional centre for dance. Facts & Figures

Kontakt

Siri Leonardsen // Leder, Regionalt Kompetansesenter for dans: siri.leonardsen@baerum.kommune.no // tlf. 918 15 247

Marianne Bilger //  Produsent, Regionalt Kompetansesenter for dans: marianne.bilger@baerum.kommune.no // tlf. 938 65 801